Konfiguracja konta w programie pocztowym

Konfiguracja konta POP:

Bezpieczne połączenia szyfrowane SSL (zalecane):
Serwer poczty przychodzącej POP3 poczta.o2.pl Port: 995
Serwer poczty wychodzącej SMTP poczta.o2.pl Port: 465
Połączenie bez szyfrowania (nie zalecane):
Serwer poczty przychodzącej POP3 poczta.o2.pl Port: 110
Serwer poczty wychodzącej SMTP poczta.o2.pl Port: 587

Konfiguracja konta IMAP:

(co to jest?):
Bezpieczne połączenia szyfrowane SSL (zalecane):
Serwer poczty przychodzącej IMAP poczta.o2.pl Port: 993
Serwer poczty wychodzącej SMTP poczta.o2.pl Port: 465
Połączenie bez szyfrowania (nie zalecane):
Serwer poczty przychodzącej IMAP poczta.o2.pl Port: 995
Serwer poczty wychodzącej SMTP poczta.o2.pl Port: 587
Uwaga! Należy zaznaczyc opcje "Serwer poczty wychodzacej SMTP wymaga uwierzytelnienia".