Jak dodać folder?

Folder to katalog służący do przechowywania wiadomości. Podstawowymi folderami są: Odebrane, Robocze, Wysłane, Spam i Kosz. W Poczcie o2 możesz także tworzyć swoje własne katalogi.

Aby utworzyć folder wejdź w opcję i kliknij na Dodaj folder. Przycisk ten znajdziesz na dole po lewej stronie (pod listą folderów oraz segregatorem).

Pojawi się nowe okienko systemowe, w którym należy uzupełnić pola:

  • nazwy folderu - może mieć maksymalnie 40 znaków. Tylko litery, cyfry oraz znaki,
  • wybierz folder nadrzędny – tutaj wybierz czy dany katalog ma być odrębnym folderem czy podfolderem.


System pocztowy utworzy nowy folder po kliknięciu na „Dodaj"

Usuwanie folderów

Aby usunąć folder wystarczy najechać na niego kursorem myszy, po prawej stronie pojawią się wtedy trzy kropki, po których naciśnięciu pojawią się dodatkowe opcje, w tym: Usuń folder. Dyspozycja ta może być też zlecona po kliknięciu: Edytuj - Usuń folder.


UWAGA!!! Wszystkie wiadomości znajdujące się w tym katalogu zostaną usunięte. Tej operacji nie można cofnąć.

Modyfikacja folderów

Aby zmienić nazwę folderu wystarczy najechać na niego kursorem myszy, po prawej stronie pojawią się wtedy trzy kropki, po których naciśnięciu pojawią się dodatkowe opcje, w tym: Edytuj folder.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.