Jak dodać/usunąć alias

Alias czyli alternatywna nazwa adresu mailowego do poczty można dodać w zakładce Opcje->Adresy/Sygnatury.

Następnie wybierz – Dodaj nowy adres.



Dalej wybierz Adres dodatkowy(alias):


Na następnym kroku wpisz login oraz wybierz aliasu w polu: Wybierz domenę oraz wybierz loginu.


Nowy alias możeszdodać jako domyślny adres główny.

Całą edycję zapisz przyciskiem dodaj.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.