Jak podłączyć konto zewnętrzne?

W celu podłączenia konta zewnętrznego, należy po zalogowaniu do poczty wejdź w zakładkę: Opcje, następnie: Adresy/Sygnatury.

Z pola Adresy wybierz: Dodaj nowy adres, po czym pojawi się nowe okno, na którym kliknij: Adres zewnętrzny i zatwierdź przyciskiem: Dalej.


Po przejściu na kolejną stronę wprowadź adres mailowy, z którego będą pobierane wiadomości, hasło do konta, które chcesz dodać do skrzynki oraz nazwę adresu, która będzie identyfikować dodane konto na Twojej skrzynce (domyślnie zostanie skopiowany wprowadzony wcześniej adres mailowy).

Jeżeli konto tego wymaga po kliknięciu w Zaawansowane, możesz samodzielnie uzupełnić konfigurację.


Możesz również zostawić kopię pobranych wiadomości na serwerze, poprzez zaznaczenie dodatkowej opcji na tej samej stronie.

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione zatwierdzasz podłączenie konta przyciskiem: Dodaj adres.

Dodane konto zewnętrzne pojawi się na liście folderów, po lewej stronie interfejsu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.