Jak podłączyć konto zewnętrzne?

 1. Kliknij w "Opcje" (nad listą wiadomości)
 2. Wybierz zakładkę "Adresy/Sygnatury"
 3. W sekcji "Adresy" kliknij "Dodaj nowy adres"
 4. W oknie "Dodaj nowy adres" wybierz "Adres zewnętrzny"
 5. Wypełnij obowiązkowe pola:
  - adres konta, które chcesz dodać
  - hasło do tego konta
  - oraz jego nawę (domyślnie skopiujmy wprowadzony adres e-mail)
 6. Jeśli nie chcesz zostawić kopii pobranych wiadomości na serwerze, odznacz to pole.
 7. Jeśli nie chcesz tworzyć osobnego folderu dla wiadomości z tego konta, odznacz to pole.
 8. Po uzupełnieniu danych kliknij "Dodaj adres".

 

Jak podłączyć konto zewnętrzne z aktywnym logowaniem dwustopniowym?

Jeśli korzystasz z np. Gmaila z logowaniem dwustopniowym, przed dodaniem konta musisz wygenerować specjalne hasło do aplikacji. Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się do swojego konta Google.
 2. Przejdź do "Zarządzaj swoim kontem Google.
 3. Wejdź w "Bezpieczeństwo."
 4. W sekcji "Logowanie się w Google" wybierz "Hasła do aplikacji."
 5. Wybierz aplikację, na przykład "Poczta," i urządzenie, na przykład "inne," a następnie opisz je jako "Poczta o2."
 6. Kliknij "Wygeneruj."
 7. Na żółtym polu pojawi się hasło składające się z 16 znaków.
 8. Zapisz je.
 9. Przejdź do Poczty o2.
 10. Postępuj dalej zgodnie z powyższą instrukcją Jak podłączyć konto zewnętrzne?
  Pamiętaj, by, zamiast hasła do konta podać wygenerowane hasło do aplikacji
  (16 znaków).

Zobacz, jak podłączyć konto zewnętrzne:

W celu podłączenia konta zewnętrznego, należy po zalogowaniu do poczty wejdź w zakładkę: Opcje, następnie: Adresy/Sygnatury.

Z pola Adresy wybierz: Dodaj nowy adres, po czym pojawi się nowe okno, na którym kliknij: Adres zewnętrzny i zatwierdź przyciskiem: Dalej.


Po przejściu na kolejną stronę wprowadź adres mailowy, z którego będą pobierane wiadomości, hasło do konta, które chcesz dodać do skrzynki oraz nazwę adresu, która będzie identyfikować dodane konto na Twojej skrzynce (domyślnie zostanie skopiowany wprowadzony wcześniej adres mailowy).

Jeżeli konto tego wymaga po kliknięciu w Zaawansowane, możesz samodzielnie uzupełnić konfigurację.


Możesz również zostawić kopię pobranych wiadomości na serwerze, poprzez zaznaczenie dodatkowej opcji na tej samej stronie.

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione zatwierdzasz podłączenie konta przyciskiem: Dodaj adres.

Dodane konto zewnętrzne pojawi się na liście folderów, po lewej stronie interfejsu.

Dodanie domeny zewnętrznej

Jeżeli chcesz dodać do swojej poczty WP konto zewnętrzne, należy sprawdzić, czy nie jest aktywne na nim logowanie dwustopniowe.

Dla np. skrzynek Gmail z aktywnym logowaniem dwustopniowym konieczne jest wygenerowanie dedykowanego hasła aplikacji, które pozwolić dokonać autoryzacji do konta.

W celu wygenerowania specjalnego hasła do aplikacji dla skrzynek Gmail należy zalogować się do swojego konta Google.

Tworzenie nowego hasła do aplikacji.

 1. Wejdź w zakładkę: Zarządzaj swoim kontem Google.
 2. Przejdź do zakładki: Bezpieczeństwo.
 3. W oknie Logowanie się w Google wybierz: Hasła do aplikacji
 4. Następnie wybierz aplikacje, czyli np.: Pocztę oraz urządzenie, czyli np. inne i opisz je Poczta o2.
 5. Kliknij: Wygeneruj.
 6. Zapisz szesnastoznakowe hasło zaznaczone na żółtym polu.

Dodawanie konta do Poczty o2.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją opisaną powyżej.

Należy jedynie pamiętać, że nie wprowadzamy zwykłego hasła do naszej skrzynki, autoryzacja następuje za pomocą wygenerowanego wcześniej hasła do aplikacji.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.