Polityka antyspamowa

Wirtualna Polska Media S.A. ("WPM") nie zezwala na wykorzystywanie swoich systemów do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.

W ramach naszych systemów w szczególności niedozwolone jest:

 • przesyłanie e-maili nieposiadających prawidłowych nagłówków i adresów (nadawcy, odbiorcy) lub zawierających sfałszowane nagłówki.
 • przekazywanie e-maili do systemów WPM za pomocą systemów komputerowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody
 • przekazywanie do systemów WPM e-maili, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu
 • wykorzystywanie systemu WPM do przesyłania wiadomości naruszających regulamin usługi poczty elektronicznej

WPM zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy WPM przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.

Stosowane mogą być między innymi następujące techniki:

 • odrzucanie wszelkich połączeń bądź e-maili pochodzących z adresów, na które wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów WPM) skargi,
 • blokowanie kont użytkowników Poczty, na których wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów WPM) skargi,
 • odrzucanie wszelkich transmisji pochodzących z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe tzw. czarnych listach (ang. blacklists)
 • odrzucanie e-maili uznanych przez systemy antyspamowe WPM za przesyłki o charakterze masowym, niepożądane przez odbiorców
 • odrzucanie e-maili uznanych przez systemy antywirusowe WPM za zawierające wirusy
 • odrzucanie połączeń bądź e-maili, które posiadają znamiona ataków typu "mail-bombing" (wysyłanie bardzo dużej ilości wiadomości w krótkim okresie czasu)
 • odrzucanie połączeń bądź e-maili ze źródeł, które nie posiadają poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS
 • odrzucanie e-maili zawierających sfałszowane nagłówki
 • odrzucanie połączeń niespełniających standardu SPF
 • odrzucanie e-maili, w przypadku których SPF lub DKIM nie są dopasowane do adresu 'from' z nagłówków 
 • weryfikacja numeru telefonu komórkowego przypisanego do konta pocztowego WPM


Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wytycznymi dla nadawców masowych, gdzie zawarte są wskazówki techniczne dotyczące prawidłowej konstrukcji wiadomości o charakterze masowym: https://pomoc.o2.pl/zalecania-dla-nadawcow-masowych

Segregator

Wiadomości, które trafią do folderu Odebrane, są domyślnie dzielone na następujące kategorie:

Zakupy - wiadomości ze sklepów internetowych, dotyczące wysyłek oraz zamówień

Powiadomienia - wiadomości dotyczące logowań i aktywności w zewnętrznych portalach

Pieniądze - wiadomości dotyczące płatności, faktur oraz maile z bankowości internetowej

Oferty  - wiadomości promujące produkty lub usługi, dotyczące promocji i okazji

Społeczności - wiadomości z zewnętrznych portali społecznościowych

Newslettery - wiadomości dotyczące grup dyskusyjnych oraz list mailingowych z zakresu zainteresowań Użytkowników

Szkoła - wiadomości z dziennika elektronicznego

Gaming - wiadomości z portali gamingowych, streamingowych, a także tematyczne wiadomości ofertowe

E-recepty - wiadomości z Internetowego Konta Pacjenta, między innymi e-recepty.


Poczta WPM na podstawie analizy wyborów użytkowników określa kategorie, do których trafiają wiadomości. Użytkownicy, przenosząc wiadomości pomiędzy zakładkami tworzą (automatycznie) reguły, dzięki którym kolejne wiadomości trafiają do wybranej kategorii.

Zakładki segregatora są włączone domyślnie. Użytkownik może rezygnować z konkretnych zakładek — w takim wypadku wiadomości będą trafiać do kategorii Główne.

Względem użytkowników wykorzystujących systemy WPM niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek e-mail o charakterze masowym, niepożądanych przez odbiorców mogą być wyciągnięte konsekwencje prawne.

Wszelkie reklamacje dotyczące odrzucenia przesyłki przez systemy WPM, w sposób inny od wymienionych w tej polityce, prosimy przesyłać na adres postmaster@wp.pl.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.