Słownik terminów technicznych związanych z wysyłką wiadomości


DKIM czyli DomainKeys Identified Mail jest standardem uwierzytelniania nadawcy wiadomości e-mail umożliwiającym przypisanie danej wiadomości e-mail do serwera nadawcy przez serwer odbiorcy wiadomości.
W ramach DKIM wysyłana wiadomość mailowa otrzymuje tzw. sygnaturę - rodzaj zakodowanego podpisu, który umożliwia serwerom odbiorcy zweryfikowanie serwera nadawcy.
Zadaniem tego mechanizmu zabezpieczającego jest eliminacja prób poszywania się pod nadawców wiadomości.


DMARC czyli Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance to mechanizm antyspamowy mający zapobiegać próbom podszycia pod nadawcę, a przez to ograniczyć przepływ wiadomości SPAMowych i phishingowych.
Polityka DMARC jest określana przez administratora serwera pocztowego, z którego wysyłane są wiadomości. Mechanizm DMARC określa, jak ma postąpić serwer odbiorcy wiadomości w przypadku otrzymania od serwera nadawcy wiadomości, która może stanowić próbę podszycia się pod nadawcę.
DMARC umożliwia nadawcy wiadomości otrzymywanie raportów od zewnętrznych serwerów w przypadku jeśli ktoś próbuje wysyłać wiadomości w jego imieniu i wiadomość ta nie zostanie pozytywnie zweryfikowana w oparciu o standardy SPF oraz DKIM.


Message ID czyli identyfikator wiadomości - pozwala na identyfikację konkretnej wiadomości w systemie pocztowym poprzez określenie jej unikatowego numeru. Jest to ogólnie przyjęty standard mający za zadanie porządkować ruch pocztowy.


MTA-STS czyli Mail Transfer Agent-Strict Transport Security to standard zabezpieczeń wysyłki wiadomości e-mail polegający na wymuszeniu korzystania przez serwer wyłącznie z bezpiecznych, zaszyfrowanych połączeń do komunikacji z zewnętrznymi serwerami. W przypadku kiedy zewnętrzny serwer nie obsługuje szyfrowania połączeń wiadomość nie jest wysyłana. Ma to na celu ochronę korespondencji przed przechwyceniem w trakcie wysyłki wiadomości.


RevDNS czyli Reverse DNS jest systemem opartym o DNS. Wpisy w revDNS pozwalają na identyfikację domeny internetowej poprzez tłumaczenie jej nazwy zapisanej językiem dostępnym dla serwerów na język zrozumiały dla użytkowników. 


RFC czyli Request for Comments to zbiór dokumentów numerujących i określających mechanizmy oraz narzędzia wykorzystywane przez twórców witryn internetowych. Stosowanie RFC pozwala określić założenia organizacyjne oraz techniczne dotyczące danego mechanizmu (np. adresów IP) co przyczynia się do usystematyzowania reguł dot. sieci internetowych.


SPF czyli Sender Policy Framework jest standardem zabezpieczeń serwerów pocztowych SMTP. W ramach polityki antyspamowej mechanizm SPF ogranicza przepływ wiadomości e-mail o niepotwierdzonym pochodzeniu. SPF uniemożliwia wysyłanie wiadomości z serwerów, których adres IP nie jest przypisany do konfiguracji danej domeny pocztowej.
Ma to na celu zapobieganie przyjmowaniu i wysyłce wiadomości, w których ktoś może podszywać się pod nadawcę.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.