Dlaczego mam problem z wysyłaniem wiadomości?

W przypadku jeśli wysyłana wiadomość nie zostanie poprawnie dostarczona do odbiorców lub nie zostanie prawidłowo nadana, serwer pocztowy zawsze wystawi na konto nadawcy mail zwrotny z komunikatem zawierającym przyczynę niedostarczenia.

Jeśli wiadomość nie zostaje wysłana poprawnie z konta pocztowego, przyczyną może być:

  • wpisanie niepoprawnego adresu e-mail nadawcy lub odbiorcy wiadomości
  • brak dostępu do internetu lub niestabilne połączenie internetowe
  • niepoprawnie skonfigurowana aplikacja lub program pocztowy używany do wysyłki
  • administracyjna blokada wysyłki wiadomości z konta nadawcy
  • odrzucenie wiadomości przez system antyspamowy Wirtualnej Polski
  • odrzucanie lub blokowanie wiadomości po stronie poczty odbiorcy wiadomości

Jeśli do wysyłki używana jest mobilna aplikacja pocztowa lub program pocztowy

W pierwszej kolejności sprawdź poprawność konfiguracji aplikacji lub programu pocztowego.

W przypadku kiedy program pocztowy lub aplikacja generują błędy, zaloguj się do poczty z poziomu przeglądarki przez poczta.wp.pl / poczta.o2.pl i ponownie spróbuj wysłać wiadomość. 

Pomoc w interpretacji treści komunikatów błędów generowanych przez programy pocztowe i aplikacje znajdziesz na stronach pomocy producenta aplikacji lub programu.
W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prześlij treści błędu, który się pojawił (najlepiej w formie zrzutu ekranu) wraz z opisem problemu i informacją o nazwie i wersji aplikacji (lub programu pocztowego) za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź bezpośrednio na nasz adres mailowy kontakt@pomoc.wp.pl

Otrzymuję wiadomość zwrotną z informacją o niedostarczeniu

Jeśli poprawne dostarczenie wiadomości wysłanej ze skrzynki wp.pl/o2.pl nie jest możliwe, system pocztowy Wirtualnej Polski automatycznie wysyła do nadawcy wiadomość zwrotną.
Wiadomość ta zawiera techniczny opis przyczyny niedostarczenia wiadomości.

Dlaczego moja wiadomość została odrzucona jako SPAM?

W przypadku kiedy wiadomość została odrzucona z komunikatem "Nie przyjmiemy tej wiadomości, ponieważ jest to SPAM" może to oznaczać, że:

  • konstrukcja bądź też treść wysyłanej wiadomości są niezgodne ze standardami określonymi w polityce antyspamowej.
  • odbiorcy wiadomości samodzielnie oznaczyli wiadomość jako SPAM za pomocą filtrów pocztowych lub też poprzez kliknięcie przycisku "zgłoś SPAM"
  • Adres IP, z którego wysłano wiadomość znalazł się na publicznych czarnych listach

Pomoc w interpretacji przyczyn niedostarczenia na podstawie automatycznych wiadomości zwrotnych uzyskasz kontaktując się z naszym działem technicznym, bezpośrednio pod adresem mailowym postmaster@wp.pl.
Skontaktuj się z nami z adresu mailowego, którego dotyczy problem.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.